Logo Gminy Dzierzgoń
Powróć do: Odpady komunalne

Uchwały dotyczące gospodarki odpadowej

Obowiązujące: 

1. Uchwała NR XVII/246/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz.U. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 5342) (http://bip.dzierzgon.pl/?a=4415),

2. Uchwała Nr XVII/247/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz.U. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 5341) (http://bip.dzierzgon.pl/?a=4416)

3. Uchwała Nr XIV/168/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz.U. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 3328) ( https://dzierzgon.bip.net.pl/?a=4014 )

4. Uchwała Nr XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Dzierzgoń (Dz.U. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 416) ( http://bip.dzierzgon.pl/?a=1954 )

  • oraz Uchwała NR XIV/167/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Dzierzgoń (Dz.U. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 3442 ( https://dzierzgon.bip.net.pl/?a=4012 )

5. Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgoń (Dz.U. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2147) ( http://bip.dzierzgon.pl/?a=1682 )

  • oraz Uchwała NR XIV/166/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgoń (Dz.U. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 3441) ( https://dzierzgon.bip.net.pl/?a=4011 )

6. Uchwała NR XIV/165/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz.U. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 3327) ( https://dzierzgon.bip.net.pl/?a=4009 )

 

Historyczne

1. Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz.U. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 2978) ( http://bip.dzierzgon.pl/?a=3112 )

2. Uchwała Nr XXXVI/311/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. (Dz.U. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 1627).

3. Uchwała NR XXVIII/230/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Dzierzgoń (Dz.U. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2140) ( http://bip.dzierzgon.pl/?a=1683 )

4. Uchwała Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3616) (http://bip.dzierzgon.pl/?a=828 )

5. Uchwała NR X/80/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz.U. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3715).

6. Uchwała nr XXI/227/2012 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.U. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 558) (http://bip.dzierzgon.pl/?a=1035 ).