Logo Gminy Dzierzgoń
Powróć do: Odpady komunalne

Punkt Selektywnie Zebranych Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach czynny jest:
poniedziałek- piątek w godzinach 10:00- 17:00
sobota 9:00- 14:00

 

PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier i tektura, szkło, metale
i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.  

Ponadto:
1) Przeterminowane leki- punkt odbioru znajduję się na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego przy ul. Zawadzkiego 17 w Dzierzgoniu,
2) Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe znajdują się na terenie budynków użyteczności publicznej:
a) Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu, ul. Krzywa 18 oraz ul. Zawadzkiego 38A w Dzierzgoniu,
b) Szkoła Podstawowa w Bruku,
c) Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie,
d) świetlicy wiejskiej w Ankamatach,
e) świetlicy wiejskiej w Bągarcie,
f) świetlicy wiejskiej w Budziszu,
g) świetlicach wiejskiej w Jasnej,
h) świetlicy wiejskiej w Jeziornie,
i) świetlicy wiejskiej w Nowinach,
j) świetlicy wiejskiej w Miniętach,
k) świetlicy wiejskiej w Prakwicach,
l) świetlicy wiejskiej w Stanowie,
m) świetlicy wiejskiej w Tywęzach,
n) świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej.

3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielogabarytowe odbierane są dwa razy do roku w terminie wyznaczonym przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Dzierzgoń,
4) Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.

 
UCHWAŁA NR XXXIV/289/2017 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Dzierzgoń – pobierz
 
5) Adresy punktów zbierania odpadów foli, sznurka i opon pochodzących z działalności rolniczej.
 
Folie i sznurki rolnicze Opony rolnicze
Wtórex Kamil Zgrzywa

 

ul. Mickiewicza 2a

77-300 Człuchów

tel. 663-545-229

Recykl Grupa S.A

 

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

tel. 612-810-611

recykl@recykl.pl

Jopek recykling Dawid Jopek

 

Fabianów ul. Przemysłowa12

63-330 Dobrzyca

jopek-recykling@wp.pl

Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.

 

ul. Postępu 14B

02-676 Warszawa

tel. 22 334-24-03, 22 334-24-04

utylizacja@utylizacjaopon.pl

TESORRO

 

ul. Marynarki Wojennej 71

80-857 Gdańsk

tel. 795-404-648

biuro@tesorro.pl

 

Euro-Opony

 

ul. Gdańska 11

83-330 Pępowo

tel. 694-868-927, 606-118-890