Logo Gminy Dzierzgoń
Powróć do: Odpady komunalne

Jak segregować odpady

 Gospodarka odpadami

Metale i tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” lub worki żółte

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych (np. kubeczki po jogurtach)
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • opakowania po środkach czystości i kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów, płynach do kąpieli)
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • czyste kanistry plastikowe (np. po płynie do spryskiwaczy samochodowych)
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • metalowe puszki (po napojach oraz konserwach)
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe;
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych i chemii samochodowej
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • styropianu
 • zabawek

Papier i tektura – pojemniki koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier” lub worki niebieskie

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, kartonu i tektury
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy
 • zadrukowane kartki, zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torebki i worki papierowe

Nie wrzucamy:

 • opakowań z jakąkolwiek zawartością
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach (tzw. tetrapaków)
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i podpasek zatłuszczonych
 • jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

Szkło – pojemniki koloru zielonego oznaczonym napisem „Szkło” lub worek zielony

Wrzucamy:

 • butelki szklane i słoiki po napojach oraz żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • opróżnione z zawartości i pozbawione zakrętek i kapsli butelki po napojach i żywności
 • puste słoiki bez zakrętek
 • szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:

 • szyb okiennych i samochodowych
 • luster
 • szkła kryształowego
 • szkła okularowego
 • naczyń żaroodpornych
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • monitorów i lamp telewizyjnych;
 • termometrów i strzykawek

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpadów zielonych - pojemnik koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” lub worek brązowy

Wrzucamy:

 • obierki, odpadki warzywne i owocowe
 • drobne gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę
 • liście, kwiaty
 • resztki jedzenia

Nie wrzucamy:

 • gruzu i kamieni zebranych w ogrodzie
 • ziemi
 • popiołu węgla kamiennego
 • drewna impregnowanego
 • odchodów zwierząt
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • leków
 • oleju jadalnego
 • kości zwierząt
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpieczne)

Odpady zmieszane- pojemnik koloru czarnego lub worek czarny

Wrzucamy:

 • mocno zabrudzone woreczki foliowe
 • tłusty papier
 • porcelana
 • hartowane szkło
 • pampersy i inne materiały higieniczne
 • zniszczoną odzież
 • kości oraz ości
 • wszystko to co nie kwalifikuje się do umieszczenia w workach i pojemnikach do segregacji

Nie wrzucamy:

 • odpadów niebezpiecznych
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane lekarstwa
 • odpady po żrących chemikaliach
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • mebli i odpadów wielkogabarytowych
 • zużyte świetlówki
 • dywanów
 • zużytych opon
 • odpady budowlane i rozbiórkowe

Popioły paleniskowe - pojemnik szary

Wrzucamy:

 • Popioły paleniskowe.
 • „Popiół będzie odbierany po indywidualnym zgłoszeniu do ZGKiM Dzierzgoń pod nr telefonu 55 276 2562”.

Odpady komunalne takie jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony należy dostarczyć do Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach (PSZOK)

PSZOK czynny jest: poniedziałek- piątek w godzinach 10:00- 17:00, sobota 9:00- 14:00

Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu gminy Dzierzgoń takie jak: papier i tektura, szkło, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.