Logo Gminy Dzierzgoń
Powróć do: Odpady komunalne

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń