Logo Gminy Dzierzgoń
Powróć do: Samorząd

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Burmistrz Dzierzgonia. Jolanta Marzenna Szewczun.

Długoletni pracownik samorządowy, od 29 lat związana z gminą Dzierzgoń. Absolwentka Akademii Rolniczo- Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Master of Bussines Administration.
Przez dwie kadencje pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu sztumskiego. Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”, której była inicjatorką i współtwórczynią oraz Prezes Zarządu Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A., spółki z większościowym pakietem akcji należących do gminy Dzierzgoń. Opiera swoje zrównoważono rozwojowe inicjatywy w swoim regionie i gminie na własnych pomysłach i dobrych kontaktach z NGO, biznesem i samorządem.
Przygodę z samorządem zaczęła pracując w gminie Dzierzgoń jako pełnomocnik Burmistrza do spraw ochrony środowiska i środków unijnych. Kiedy 23 lata temu odpowiadała za pierwsze inwestycje w Dzierzgoniu- wodociągi, kanalizacja, innowacyjne oczyszczalnie ścieków- za ich realizację posypały się nagrody i granty. Jednym z nich był grant na projekt „Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń”, dzięki któremu w 2010 roku w 320 gospodarstwach domowych zainstalowano instalacje solarne, dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizacja projektu to początek współpracy partnerskiej mieszkańców i samorządów.
Jako Prezes RTI S.A. pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego i w 2014 roku utworzyła inkubator przedsiębiorczości.
Jak mówi o sobie: doświadczenie jakie zdobyłam przez te lata przekonały mnie, że rozwój społeczeństwa obywatelskiego jako dobro wspólne w mojej gminie i powiecie uważam za najważniejsze. Jako lider tej społeczności czuję się odpowiedzialna za jego dalszy rozwój.
Od 2018 roku sprawuje funkcję Burmistrza Dzierzgonia