Logo Gminy Dzierzgoń

WNIOSEK O OSZACOWANIE STRAT W UPRAWACH POWSTAŁYCH W WYNIKU SUSZY W 2023 ROKU

UWAGA !!! Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. 

 

Burmistrz Dzierzgonia informuje, że w związku ze zmianą przepisów w tym roku możliwe jest też szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą przez komisję gminną powołaną przez Wojewodę. Jak złożyć wniosek ? 

Podstawą oszacowania szkód jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o DODATKOWE szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. 
Wniosek o szacowanie strat dostępny poniżej lub w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu. Należy złożyć do w terminie umożliwiającym oszacowanie start (przed zbiorem uprawy).
Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód TYLKO przez komisję gminną, NIE POZWOLI na otrzymanie wsparcia – KONIECZNE JEST zgłoszenie w aplikacji. 
Pamiętaj! Obowiązkowe jest zgłoszenie szkody przez aplikację „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ”. Szacowanie przez komisję gminną to tylko dodatkowa – nieobowiązkowa dla rolnika czynność. 

Pliki do pobrania:

wniosek susza 2023.pdf
Format: pdf, 264.99 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności