Logo Gminy Dzierzgoń

Strategia Rozwoju Wschodniego Powiśla opracowana!

Sześć sąsiadujących ze sobą gmin: Miasto i Gmina Dzierzgoń, Miasto i Gmina Prabuty, Gmina Stary Targ, Gmina Stary Dzierzgoń, Gmina Ryjewo, Gmina Gardeja utworzyły w 2022 roku Związek Międzygminny „Wschodnie Powiśle” i opracowały strategię rozwoju dla tego obszaru. 
Strategia zawiera dwa cele strategiczne odpowiednio w obszarze środowiskowym oraz społeczno – gospodarczym. Na podstawie zdiagnozowanych potencjałów oraz potrzeb rozwojowych, mając na względzie panujące warunki w otoczeniu Partnerstwa gminy planują wspólne, zintegrowane projekty przyczyniające się do rozwoju całego obszaru. Kluczowe projekty dotyczą poprawy efektywności energetycznej budynków i zastosowania odnawialnych źródeł energii, rozwoju turystyki oraz świadczenia zintegrowanych usług obszarze społecznym.
Z treści strategii wynikają także projekty jakie zostały wynegocjowane w podpisanym we wrześniu br. Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym zawartym pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a przedstawicielami Partnerstwa.
W dniach od 26 października 2023 r. do 2 listopada 2023 r. będą prowadzone otwarte konsultacje opracowanego dokumentu, aby uzyskać ostateczne opinie mieszkańców oraz wszystkich podmiotów będących interesariuszami tej wspólnej strategii.
Z dokumentem mogą się Państwo zapoznać pod linkiem http://bip.dzierzgon.pl/?a=6714 a ewentualne uwagi i opinie przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZZ6ZEIjqLw5Kt4pksUOhnYJUMVFWUVJHOENUWjdJWUhIR0ZNVElRNkZSUy4u. lub wydrukowany i podpisany wysłać bezpośrednio na adres strategiawschodniepowisle@gmail.com lub przesyłką listową na adres Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń.
Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w tym procesie. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności