Press "Enter" to skip to content

Dlaczego zagospodarowanie odpadów tak bardzo drożeje?

Powodów jest wiele – to przede wszystkim wzrost kosztów działalności instalacji, brak konkurencji na rynku, niewystarczający wpływ samorządów na ceny ustalane przez RIPOK-i. Niemniej jednak, aby móc dostosować lokalne akty prawa miejscowego do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Rada Miejska 25 czerwca podjęła uchwałę wprowadzającą nowe opłaty za gospodarowanie odpadami (Dz. Woj. Pom. z dn. 23 lipca 2020 r. poz. 3328).
Od 1 SIERPNIA wszyscy jesteśmy zobowiązani do segregacji odpadów. Za zbieranie i odbiór odpadów w sposób selektywny zgodnie z nową uchwałą zapłacimy 18 złotych miesięcznie od 1 mieszkańca danej nieruchomości.
W przypadku niestosowania się do obowiązku selektywnej zbiórki odpadów zostanie nałożona kara – dwukrotność stawki podstawowej tj. 36 złotych od każdej z osób zamieszkującej nieruchomość.
Ci z Państwa, którzy są zamieszkują w budynkach jednorodzinnych i kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą liczyć na zwolnienie z opłaty za odpady w wysokości 1,00 zł miesięcznie, od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zaloguj się Poprawny CSS!
Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6