Strona główna » Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego realizowanego w ramach konkurs na zadanie z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego

Tytuł projektu: „Rewaloryzacja zieleni zabytkowych cmentarzy w Dzierzgoniu”
Gmina Dzierzgoń otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na przedsięwzięcie realizowane w
ramach konkursu na zadanie z zakresu ochrony przyrody (edycja 2018) pn.
„Rewaloryzacja zieleni zabytkowych cmentarzy w Dzierzgoniu”.
Powyższe zadanie realizowane było w okresie od sierpnia 2018 r. do listopada 2018 r.
i obejmowało swym zakresem dwa zabytkowe cmentarze znajdujące się na terenie
miasta Dzierzgoń. W ramach realizacji projektu teren obu cmentarzy został
odkrzaczony i uporządkowany. Osiągnięto efekt ekologiczny poprzez nasadzenie
1040 szt. głogu jednoszyjkowego w celu utworzenia żywopłotu na obu cmentarzach.
Ponadto posadzono 10 szt. lip drobnolistnych na terenie cmentarza luterańskiego
(działka o numerze ewidencyjnym 464 obręb Dzierzgoń) oraz 50 szt. lip
drobnolistnych i 20 szt. jarzębów pospolitych na terenie cmentarza ewangelickiego
(działka o numerze ewidencyjnym 569 obręb Dzierzgoń) w celu odtworzenia
dawnych alei.
Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięci znacznie zwiększyła się atrakcyjność miasta
zarówno dla turystów jak i różnorodnych gatunków zwierząt. Mieszkańcy uzyskali
łącznie 1, 2242 ha terenu spacerowo- wypoczynkowego.
Koszt kwalifikowany zadania wynosił 48 371,00 zł, natomiast kwota dotacji
wyniosła 24 990,00 zł.

Metryka wpisu:

Data publikacji - 15 września 2019
Ostatnia modyfikacja - 27 października 2019

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6