Strona główna » Inwestycje » Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy

Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy

Obraz na stronie poz._6__11._prow.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

  • Dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych,
  • Kwota dofinansowania: 147.551,00zł,
  • Środki własne: 84.338,71 zł,
  • Całkowita kwota projektu: 231.889,71 zł.

W ramach wyremontowany zostanie budynek po byłej zlewni wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym.

W ramach projektu planowane jest wykonanie szeregu prac prowadzących do przekształcenia budynku po byłej zlewni mleka na aktywnie działające miejsce spotkań i uroczystości lokalnej społeczności będące świetlicą wiejską – z dostępem również dla osób niepełnosprawnych (specjalny podjazd).

Celem operacji jest stworzenie infrastruktury społecznej dla sołectwa Poliksy. Realizacja operacji dzięki, której powstanie świetlica wiejska – poprawi relacje oraz integracje mieszkańców sołectwa kulturalnych oraz systematycznych spotkań – zebrań. Zostaną stworzone warunki do rozwoju kultury w sołectwie Poliksy.

W ramach realizacji operacji powstaną następujące rezultaty:

Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury – 1 szt

Liczba zmodernizowanych (odnowionych) obiektów infrastruktury – 1 szt.

Działania mające wpływ na ochronę środowiska lub /i przeciwdziałanie zmianom – 1 szt.

Liczba osób korzystająca ze wspartych usług/infrastruktury – 123 osoby.

Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej (odnowionej) infrastruktury kulturalnej – 50 osób.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Metryka wpisu:

Data publikacji - 14 maja 2018
Ostatnia modyfikacja - 29 października 2019

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6