1. Dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku dla OSP
 2. Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +
 3. Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy
 4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Minięta, Gmina Dzierzgoń
 5. Wzmacniamy gminne przedszkola – cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń
 6. 3. Budowa bieżni prostej 4 torowej, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal
 7. 2. Dzierzgoń, budynek byłego klasztoru ojców reformatów etap – II
 8. 1 Dzierzgoń, budynek byłego klasztoru ojców reformatów etap I
 9. Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury
 10. Kultura i sztuka- zapobieganie i walka z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dzierzgoń
 11. Bezpieczna i Otwarta Nowa Szkoła.
 12. Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu „Mój Rynek”.