Strona główna » Ochrona Środowiska » Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Wyszczególniamy dwa rodzaje dokumentów.

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne – wypełniany jest przez:
– w przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku
– w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne wypełniany jest przez:
– zarządzającego budynkiem (podmiot administrujący lub właściciel).
Deklaracja dotyczy źródeł ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Deklarację należy złożyć na stronie Głównego Urzędu Nadzory Budowlanego – https://zone.gunb.gov.pl/

sidebar-ulotka

lub w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, pok. nr 4 u pana Wojciecha Budzińskiego.

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

 

Do pobrania

Metryka wpisu:

Data publikacji - 25 sierpnia 2021
Ostatnia modyfikacja - 25 sierpnia 2021

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6