Strona główna » Ogłoszenia » Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru w miejscowości Judyty, w gminie Dzierzgoń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 czerwca do 23 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń oraz przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej w Dzierzgoniu.

Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu o godz. 12:00. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Dzierzgonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r.:

  • w formie pisemnej do Burmistrza Dzierzgonia, pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń,
  • w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: gospodarka.przestrzenna@dzierzgon.pl

Metryka wpisu:

Data publikacji - 21 czerwca 2021
Ostatnia modyfikacja - 21 czerwca 2021

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6