Strona główna » Nieodpłatna Pomoc Prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I PORADNICTWA OBYWATWELSKIEGO
WRAZ Z MEDIACJĄ
NA TERENIE POWIATU SZTUMSKIEGO w 2022 r.

1) Starostwo Powiatowe w Sztumie
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokat Magdalenę Barcikowską wyznaczoną przez Okręgową Izbę Adwokacką w Gdańsku.
Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 08:30 – 12:30
Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
Zapisy: Realizacja porad odbywać się będzie w systemie zdalnym (do odwołania) poprzez: kontakt telefoniczny 510 183 746
lub elektronicznie: nppsztum@powiatsztumski.pl

2) Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz mediacją są świadczone przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową – Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie (ul. Amałowicza-Tatara, 04-474 Warszawa).
Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 07:30 – 11:30
Lokalizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy
ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń,

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 276-22-50 lub elektronicznie: mareksobocinski2@gmail.com
Usługa mediacji:
W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanej przez osoby uprawnione, punktem odbywania mediacji jest
adwokat/ doradca obywatelski/ mediator Marcin Kwas
e-mail: powiat.sztumski@honestevivere.org
WAŻNE!
Od 16 maja 2020 r. pomoc przysługuje też osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników.

WAŻNE!
W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
Wzór wniosku na stronie BIP Starostwa – https://bip.powiatsztumski.pl/ – zakładka nieodpłatna pomoc prawna.

Do pobrania

Metryka wpisu:

Data publikacji - 1 września 2019
Ostatnia modyfikacja - 28 października 2022

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6