Uchwały

Uchwały

Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. – pobierz

Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. – pobierz

UCHWAŁA NR XXXVI/311/2018 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. – pobierz

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty. – pobierz

UCHWAŁA NR X/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. – pobierz

UCHWAŁA NR X/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgoń. – pobierz

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy
Dzierzgoń. – pobierz

UCHWAŁA NR XVIII/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości. – pobierz

Uchwałę NR 153/g316/P/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowj w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2016 – pobierz

UCHWAŁA NR XXXIV/289/2017 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Dzierzgoń – pobierz

 
UCHWAŁA NR XXVIII/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 17 maja 2017 r. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Dzierzgoń. – pobierz
 
UCHWAŁA NR XXVIII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgoń. – pobierz

Metryka wpisu:

Data publikacji - 17 maja 2017
Ostatnia modyfikacja - 5 maja 2020

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6