Azbest

Sprawozdanie z realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń- edycja 2021”

WFOŚiGW Gdańsk

Utylizacja materiałów zawierających azbest jest prowadzona na terenie gminy Dzierzgoń od 2007 r. Działania są wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poprzez udzielanie dotacji celowych.

Na terenie Gminy Dzierzgoń w roku 2015 została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, która polegała na ankietyzacji mieszkańców gminy. Inwentaryzacja prowadzona była metodą szacunkową, polegającą na „liczeniu ilości płyt eternitowych pokrycia dachowego”.
Inwentaryzacja wykazała, że na terenie gminy Dzierzgoń wyroby zawierające azbest znajdują się na 547 posesjach, w ilości ok. 111 628,11 m2 – ok. 1 227,91 Mg, w tym:
1) 962,00 m2 (ok. 10,58 Mg) I stopnia pilności wymiany;
2) 108 150,11 m2 (ok. 1 189,65 Mg) II stopnia pilności wymiany;
3) 2 516,00 m2 (ok. 27,68 Mg) III stopnia pilności wymiany.

Na terenie gminy Dzierzgoń funkcjonuje około 5 697 mb rur azbestowo – cementowych w sieci wodociągowej.

Dzięki Wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku usunięto do 2020 r 36.884,32 m2 płyt azbestowo-cementowych o wadze 535,69 ton z 163 nieruchomości.

W dniu 18 października 2021 r. Gmina Dzierzgoń oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku zawarli umowę nr. WFOŚIGW/D/II-12.E/7563/2021/AZBEST-2021 o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń –edycja 2021”. Koszt kwalifikowany zadania (w PLN netto) wynosił 6429 zł natomiast kwota dotacji wyniosła 6429,00 zł (wartość netto).

Projekt został dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a także w oparciu o Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W ramach zadania przetransportowano i unieszkodliwiono 1190 m2 płyt eternitowych o wadze 17,870 ton z 8 nieruchomości oraz zdemontowano, unieszkodliwiono i przetransportowano 120 m2 płyt eternitowych o wadze 1,800 ton z 2 nieruchomości.

Ponadto na stronie internetowej gminy Dzierzgoń umieszczona jest zakładka „ABC o azbeście” oraz „Azbestowe archiwum” oraz prowadzony jest stały nabór wniosków o uzyskanie dotacji na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Zgodnie z § 6 pkt.3 Umowy dotacji nr WFOŚIGW/D/II-12.E/7563/2021/AZBEST-2021 gmina Dzierzgoń na przełomie września i listopada 2021r. przeprowadziła działania informacyjno- edukacyjne polegających między innymi na:
– umieszczanie informacji o szkodliwości azbestu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu (http://www.dzierzgon.pl/),
– umieszczenie informacji na portalu społecznościowym (facebook) Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu,
– informowanie mieszkańców poprzez rozdawanie ulotek i rozwieszanie plakatów,
– umieszczenie informacji w nieregularniku- Dzierzgońskim Informatorze Samorządowym,
– prowadzenie spotkań z mieszkańcami gminy Dzierzgoń oraz Radnymi na temat azbestu i możliwości dotacji z WFOŚiGW na utylizację azbestu,
– akcja „Drzewko za makulaturę”- spotkanie promujące ekologię oraz edukację na temat wyrobów azbestowych,
– przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Wyrobów Zawierających Azbest z tereny gminy Dzierzgoń na poszczególnych komisjach Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz na sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.
Dzięki ww. działaniom mieszkańcy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat szkodliwości azbestu a przede wszystkim uzyskali informację o dofinansowaniu z WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń –edycja 2019”
WFOŚiGW Gdańsk
Utylizacja materiałów zawierających azbest jest prowadzona na terenie gminy Dzierzgoń od 2007 r. Działania są wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poprzez udzielanie dotacji celowych.

Na terenie Gminy Dzierzgoń w roku 2015 została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, która polegała na ankietyzacji mieszkańców gminy. Inwentaryzacja prowadzona była metodą szacunkową, polegającą na „liczeniu ilości płyt eternitowych pokrycia dachowego”.
Inwentaryzacja wykazała, że na terenie gminy Dzierzgoń wyroby zawierające azbest znajdują się na 547 posesjach, w ilości ok. 111 628,11 m2 – ok. 1 227,91 Mg, w tym:
1) 962,00 m2 (ok. 10,58 Mg) I stopnia pilności wymiany;
2) 108 150,11 m2 (ok. 1 189,65 Mg) II stopnia pilności wymiany;
3) 2 516,00 m2 (ok. 27,68 Mg) III stopnia pilności wymiany.

Na terenie gminy Dzierzgoń funkcjonuje około 5 697 mb rur azbestowo – cementowych w sieci wodociągowej.

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku usunięto do 2019 r. 32.286,32 m2 płyt azbestowo – cementowych o wadze 473,58 ton z 142 nieruchomości.

W dniu 17 lutego 2020 r. Gmina Dzierzgoń oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku zawarli umowę nr WFOŚ/D/II-12.E/842/2020/AZBEST-2019 o dofinansowania zadania pod nazwa „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń –edycja 219”. Kwota dotacji wyniosła 26.060,00 zł.

W ramach zadania zdemontowano i unieszkodliwiono 4.598 m2 płyt eternitowych o wadze 62,110 ton z 21 nieruchomości.

Sprawozdanie z realizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Dzierzgoń zatwierdzonego uchwałą Nr IV/28/2015Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 5 lutego 2015 r.

Utylizacja materiałów zawierających azbest jest prowadzona na terenie gminy Dzierzgoń od 2007 r. Działania są wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poprzez udzielanie dotacji celowych.

Na terenie Gminy Dzierzgoń w roku 2015 została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, która polegała na ankietyzacji mieszkańców gminy. Inwentaryzacja prowadzona była metodą szacunkową, polegającą na „liczeniu ilości płyt eternitowych pokrycia dachowego”.

Inwentaryzacja wykazała, że na terenie gminy Dzierzgoń wyroby zawierające azbest znajdują się na 547 posesjach, w ilości ok. 111 628,11 m2 – ok. 1 227,91 Mg, w tym:

1) 962,00 m2 (ok. 10,58 Mg) I stopnia pilności wymiany;

2) 108 150,11 m2 (ok. 1 189,65 Mg) II stopnia pilności wymiany;

3) 2 516,00 m2 (ok. 27,68 Mg) III stopnia pilności wymiany.

Na terenie gminy Dzierzgoń funkcjonuje około 5 697 mb rur azbestowo – cementowych w sieci wodociągowej.

W roku 2016 r. Gmina Dzierzgoń zamierza poddać utylizacji około 2.256 m2 azbestowo – cementowych płyt dachowych (eternit) o wadze 30,456 Mg. Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniesie ok. 16 545 zł co stanowić będzie 85% kwoty realizacji zadania.

Informujmy, że Urząd Miejski w Dzierzgoniu prowadzi stały nabór wniosków
o uzyskanie dotacji na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

 

Dotychczas usunięto następujące ilości azbestowo-cementowych płyt dachowych.

 

Rok

Powierzchnia

Waga w Mg (tonach)

Ilość budynków

Koszt w zł

 

2007

650 m2

17,20

8

8.125,00

2008

2.060,87 m2

35,03

10

27.983,38

2009

2.735 m2

49,23

19

41.346,60

2010

1.470,80 m2

19,12

10

20.591,20

2011

3.847 m2

48,79

11

53.858,00

2012

1.336 m2

17,37

9

23.423,40

2013

3.081,65 m2

29,16

15

29.168,00

2014

3.207,00 m2

43,28

11

34.314,90

2015

3.871,00 m2

57,95

6

24.989,00

Ogółem

22.259,22 m2

317,13

99

263.799,44

 

Metryka wpisu:

Data publikacji - 16 listopada 2017
Ostatnia modyfikacja - 27 stycznia 2022

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6