Strona główna » Edukacja i kultura » Korzystając z dróg do Dzierzgonia, warto zadać sobie pytanie

Korzystając z dróg do Dzierzgonia, warto zadać sobie pytanie

Korzystając z dróg do Dzierzgonia, warto zadać sobie pytanie czy drogi te zawsze wyglądały tak samo i co nich pozostało z dawnych czasów. Wjeżdżając do miasta od strony Susza, dojedziemy na ulicę Odrodzenia.
Odrodzenia
1a
Dawniej było tu tylko przedmieście od wjazdu ze strony Susza (daw. Rosenberg), a w późniejszym czasie przyjęło nazwę Rosenberger str. Ulica jako peryferyjna ocalała z wojennej pożogi i w okresie powojennym powoli modyfikowała swój wizerunek na dzisiejszy.
Podczas budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 1930 roku, odkryto drewniane pozostałości po utwardzanych w ten sposób drogach, z okresu starożytnego z działalności Prusów.
Znaczący wpływ na drogi i konieczność ich utrzymania w dobrym stanie, by mogły się po nich swobodnie poruszać wozy pocztowe, wywierała poczta, a na ulicy Odrodzenia znajduje się budynek „Poczty Cesarskiej” powstały w XIX wieku.

pocztówki
Dzierzgoń
Poczta była między innymi, budynkiem łączącym przewody telefoniczne. Telekomunikacja była zespolona z pocztą jako jedno przedsiębiorstwo.
Na terenie Niemiec, w obszarze w którym leżał Dzierzgoń, pierwsza książka telefoniczna została wydana w 1881 roku. Dzierzgońskich abonentów można znaleźć w dwóch książkach z 1914 oraz 1941 roku. Były tam nazwiska, zawody, adresy zamieszkania jak i zarys obrazu życia gospodarczego i społecznego w Dzierzgoniu. Sieć uruchomiono prawdopodobnie na początku XX wieku, a do dzierzgońskiej centrali telefonicznej było podłączonych 14 sąsiednich wsi. Poczta Cesarska była w centrum miasta i prowadziły do niej ze wszystkich stron przewody telefoniczne. Nasza poczta posiadała na dachu stojak, do którego biegły przewody, w odróżnieniu do dużych miast, gdzie poczta posiadała specjalne wieże telefoniczne.
Ówczesne stacjonarne aparaty telefoniczne posiadały słuchawkę z mikrofonem, a aparat miał korbkę, po której pokręceniu wytwarzał się prąd, uruchamiający mechanizm zgłoszeniowy. Wówczas trzeba było powiedzieć telefonistce z kim ma nas połączyć, ponownie pokręcić korbką, a wytworzony prąd uruchamiał dzwonek połączonego telefonu. W rozmowach międzymiastowych, rozmowy się zamawiało u telefonistki i czekało na połączenie. W ten sposób centrala funkcjonowała do lat 60. XX wieku, po czym wymieniono telefony korbkowe na takie, które posiadały tarczę numerową.

budynek poczty

Z okazji powstania nowej gazety dzierzgońskiej, warto wspomnieć o tym, że nasze miasto również w dawnych czasach posiadało własna gazetę.
Nie wiadomo dokładnie kiedy powstała, jednak w Willing’s British and Irish Press Guide z 1895 roku oraz 1902 wymienia się „Christburger Zeitung”.
Następnie gazeta wydawana była od marca 1909 do połowy lat 30. ubiegłego wieku. W tym czasie wydawcą był Kurt Knopp z Dzierzgonia.
W egzemplarzu z 1935 roku widnieje zapisek, że jest to 26 rok wydawania.
Ciekawostką jest, że w Muzeum Prasy z Anchen jest archiwizowany numer „Christburger Zeitung”.
Gazeta była dziennikiem urzędowym poświęconym Dzierzgoniowi i okolicom. Ukazywała się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki. Kosztowała 7 feningów za egzemplarz, jednak można było zamówić prenumeratę pocztową za 1 markę miesięcznie. W gazecie można było umieszczać ogłoszenia i reklamy za 20 marek.
Na pierwszej stronie były wiadomości ze świata, druga i trzecia strona poświęcona była wydarzeniom krajowym i miejskim. Połowa czwartej strony to ogłoszenia i reklamy. Można tam między innymi było znaleźć repertuar dzierzgońskiego kina.
Gazeta prawdopodobnie przestała istnieć w połowie lat 30.

gazeta

Na koniec gratka.
Futurystyczna wizja naszego miasta według rysownika.
Dzierzgoń przyszłosci

informacje z tego wpisu dostępne są w książce „Dzierzgoń szkice dziejów miasta” J. Namenanik

 

Opr. M. Zelmańska

Metryka wpisu:

Data publikacji - 8 sierpnia 2020
Ostatnia modyfikacja - 12 sierpnia 2020

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6