Strona główna » Aktualności » Sprawozdanie z realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń –edycja 2019”

Sprawozdanie z realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń –edycja 2019”

Sprawozdanie z realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń –edycja 2019”

Utylizacja materiałów zawierających azbest jest prowadzona na terenie gminy Dzierzgoń od 2007 r. Działania są wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poprzez udzielanie dotacji celowych.

Na terenie Gminy Dzierzgoń w roku 2015 została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, która polegała na ankietyzacji mieszkańców gminy. Inwentaryzacja prowadzona była metodą szacunkową, polegającą na „liczeniu ilości płyt eternitowych pokrycia dachowego”.
Inwentaryzacja wykazała, że na terenie gminy Dzierzgoń wyroby zawierające azbest znajdują się na 547 posesjach, w ilości ok. 111 628,11 m2 – ok. 1 227,91 Mg, w tym:
1) 962,00 m2 (ok. 10,58 Mg) I stopnia pilności wymiany;
2) 108 150,11 m2 (ok. 1 189,65 Mg) II stopnia pilności wymiany;
3) 2 516,00 m2 (ok. 27,68 Mg) III stopnia pilności wymiany.

Na terenie gminy Dzierzgoń funkcjonuje około 5 697 mb rur azbestowo – cementowych w sieci wodociągowej.

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku usunięto do 2019 r. 32.286,32 m2 płyt azbestowo – cementowych o wadze 473,58 ton z 142 nieruchomości.

W dniu 17 lutego 2020 r. Gmina Dzierzgoń oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku zawarli umowę nr WFOŚ/D/II-12.E/842/2020/AZBEST-2019 o dofinansowania zadania pod nazwa „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń –edycja 219”. Kwota dotacji wyniosła 26.060,00 zł.

W ramach zadania zdemontowano i unieszkodliwiono 4.598 m2 płyt eternitowych o wadze 62,110 ton z 21 nieruchomości.

Metryka wpisu:

Data publikacji - 26 października 2020
Ostatnia modyfikacja - 26 października 2020

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6