Strona główna » Aktualności » Plac zabaw w ogrodzie przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu

Plac zabaw w ogrodzie przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu

Szanowni Państwo!
W ostatnim czasie ukazała się w Internecie nierzetelna informacja na temat ogrodu przy Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.

Jak napisano ogród ten odnowiony został przy wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nie jest to prawda! Złożony przez poprzedniego Burmistrza w 2009 r. wniosek do WFOŚ otrzymał ocenę negatywną i tym samym nie otrzymał dofinansowania. Faktem jest, że gmina odnowiła ogród z własnych środków. Rośliny zakupiono i posadzono w 2009 r..

Niestety od wielu lat ogród nie pełnił już właściwej roli dekoracyjnej, ani edukacyjnej. Ilość gatunków roślin, jak również ich stan, pozostawiały wiele do życzenia. Zauważyli to sami mieszkańcy, występując coraz częściej z propozycją nowej koncepcji zagospodarowania tej części terenu szkoły. Ze strony rodziców pojawił się coraz częściej powtarzany pomysł stworzenia w tym miejscu placu zabaw dla dzieci, szczególnie tych najmłodszych.

W roku 2016 r. Gmina zaprosiła mieszkańców do składania wniosków do budżetu obywatelskiego. Okazało się, że złożony przez mieszkańców wniosek na zadanie; „Plac zabaw w ogrodzie przy Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu” zdobył w głosowaniu mieszkańców największą liczbę głosów, wskazując tym samym na ogromne społeczne poparcie. Tym samym gmina zgodnie z ideą budżetu obywatelskiego zobowiązana została do realizacji we współpracy ze szkołą tego zadania.

Oczywiście przy urządzaniu placu zabaw na terenie ogrodu zadbano o to, aby jak największą ilość roślin pozostawić. Wykorzystano wszystkie gatunki, które nie kolidowały z montażem urządzeń oraz przyszłym użytkowaniem placu zabaw, uwzględniając bezpieczeństwo najmłodszych. Tę część roślin, która się do tego nadawała, przekazano do wykorzystania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Zespół Szkół w Dzierzgoniu.

Przy realizacji powyższego przedsięwzięcia kierowano się dobrem społecznym, opinią mieszkańców i dbałością o nasze otoczenie. W związku z tym zarzuty postawione w przedstawionym w Internecie wpisie są gołosłowne oraz oderwane od rzeczywistości i potrzeb mieszkańców.

Metryka wpisu:

Data publikacji - 8 września 2017
Ostatnia modyfikacja - 29 października 2019

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6