Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia
Drukuj 
Data dodania: 05-11-2015
Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia w okresie od 25 czerwca do 26 sierpnia 2015 r.

Referat Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Spotkanie z przedstawicielami firmy ECO Malbork w sprawie możliwych sposobów modernizacji i eksploatacji kotłowni w Bruku.
2. Prowadzenie konsultacji( negocjacji) z przedstawicielem Energa oraz wykonawcą budynków komunalnych przy ul. Wojska Pl. dotyczących przebudowy przyłącza energetycznego.
3. Prowadzenie rozmów oraz negocjowanie warunków umów dzierżawy gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych z inwestorem firmą Invall.
4. Oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Jeziornie.
5. Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przeprowadzania prac remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (4 mieszkania) w Jeziornie  koszty całkowite przedsięwzięcia 307.154,45 zł, udział BGK: 122.861,78 zł; koszty Gminy: 184.292,67 zł
6. Koordynowanie prace związanych z przygotowaniem terenu przy Placu Kościuszki, niezbędne do wykonania placu zabaw pn. „Podwórko Nivea”(planowany termin montażu wg harmonogramu: około 17 września).
7. Odbiór drogi powiatowej w miejscowości Bągart.
8. Realizacja Funduszy Sołeckich w miejscowościach Bruk, Żuławka Sztumska
9. Wszczęto postępowanie w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Westerplatte w Dzierzgoniu oznaczonych jako działki Nr 98, 99, 100 i 101 oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Budowy Domów „Szkwał” w Gdańsku.
10. Przeprowadzono częściowe odbiory kolejnych etapów realizowanej budowy dwóch budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu ( stan budowy - wylano posadzki, ułożono pokrycia dachowego, rozpoczęto prac wykończeniowe wewnątrz lokali mieszkalnych)
11. Rozpoczęto prace budowlane związane z budową sieci wodociągowo- kanalizacyjną – ul. Pogodna, os. Krasickiego , miejscowość Nowiny, w ramach rozszerzenia operacji związanej ze budową Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzgoniu współfinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
12. Postępowania w zakresie zamówień publicznych:
1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dzierzgoń – 2 kolejne przetargi unieważnione, zachodzi konieczność przeprowadzenia następnego postępowania przetargowego (do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu, do 31 października br. usługa będzie wykonywana przez ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu).
2) Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Jeziorno, gmina Dzierzgoń – przetarg unieważniony, zachodzi konieczność przeprowadzenia następnego postępowania przetargowego.
13. Podpisano 3 akty notarialne w sprawie sprzedaży:
a) 1 lokalu mieszkalnego (Jeziorno)
b) 2 działek gruntowych na poprawę zagospodarowania (Żuławka Sztumska i ul. Słoneczna w Dzierzgoniu).
14. Regulacje związane z zawarciem umów dzierżawnych na grunty stanowiące własność gminy Dzierzgoń - szt. 53 (dotyczy: ogrodów warzywnych, pomieszczeń gospodarczych, gruntów pod garaże) (w tym umowa najmu Gminnej Spółki Wodnej oraz umowy -2 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Żwir)
15. Uruchomiono działania weryfikujące realizację zobowiązań mieszkańców, dotyczących niewłaściwie prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości (głównie wspólnoty mieszkaniowe)
16. W związku z zakończeniem żniw, uruchomiono działania zmierzające do przeprowadzenia prac, związanych z odmuleniem części rowów melioracyjnych, będących własnością Gminy Dzierzgoń.
17. Wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczone numerami Nr 720/14 i 720/15 położone przy ul. Słonecznej w Dzierzgoniu.
18. Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych numerami Nr 13/22 i 13/25 położonych w obrębie Nowiec (Judyty).
19. Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonym numerami Nr 587/1 i 587/2 położonych w obrębie Bągart.
20. Odbyło się spotkanie z dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich p. Kubickim (z udziałem Burmistrza) w sprawie wnioskowanego przez gminę remontu drogi nr 527 do Pasłęka.
21. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior Wigor” na utworzenie Dziennego Domu dla seniorów w Dzierzgoniu. Wniosek uzyskał dofinansowanie. Odstąpiono od realizacji z uwagi na działania związane z realizacją Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Referat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Kultury i Zdrowia
1. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne w roku szkolnym 2015/2016 – jedna oferta – Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dzierzgoniu za kwotę 210.208,12 zł brutto.
2. Wysłanie wniosku do Wojewody Pomorskiego o dofinansowanie w Rządowym programie „Książki naszych marzeń” na kwotę 3.810,00 zł (dofinansowanie do zakupu książek do bibliotek szkolnych).
3. Przeprowadzenie trzech egzaminów na awans na nauczyciela mianowanego
4. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków na stypendia szkolne na kolejny rok szkolny 2015/2016.

Referat Finansowy
1. Umorzono odsetki od zaległości podatkowych osoby prawnej za lata 2014-2015 na kwotę 48 927 zł.
2. Odbyło się spotkanie p. Burmistrz z Prezesem Banku Spółdzielczego w sprawie przedłużenia umowy dot. obsługi bankowej gminy

Referat Organizacyjny
1.Trwają przygotowania do Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. W dniu 10 sierpnia 2015 r. - odbyło się spotkanie P. Burmistrz z Joannitami - spotkanie z dr Meyl -opiekunem Stacji Socjalnej Joannitów w Dzierzgoniu w sprawie pomocy osobie potrzebującej.
2. W związku z działaniami podjętymi w kierunku utworzenia na terenie Dzierzgonia Warsztatów Terapii Zajęciowej w dniu 26 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie P. Burmistrz z  osobami  niepełnosprawnymi ( z gminy Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń i Mikołajki Pomorskie) - kandydatami  na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zarządem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie.

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
1.Lipiec: Festiwal Old Jazz
2. Lipiec/Sierpień: Dni Dzierzgonia
3. Sierpień: Festiwal 3 Kultur
4. Zajęcia wakacyjne:
wyprawy rowerowe
zajęcia multimedialne
plastyczne
kulinarne
animacyjne zajęcia terenowe (na świeżym powietrzu)
lekcje gry na instrumentach
gra na gitarze (instruktor Marek Czarnecki)
fitness dla Seniorów
fitness młodzież i dorośli
zajęcia taneczne
5. Biblioteka:
Zajęcia plastyczne
Gry planszowe
Giełda podręczników szkolnych
Zajęcia kulinarne
Maraton z książką
Bajka na dużym ekranie
Zapewnienie animacji podczas otwarcia świetlicy wiejskiej w Jeziornie
Turniej gier planszowych na zakończenie wakacji
Zajęcia komputerowe
Organizacja gier i zabaw plenerowych
Prowadzenie zajęć w kąciku malucha.
 
Urząd Stanu Cywilnego
W okresie od czerwca do sierpnia br Burmistrz Dzierzgonia wręczył medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" następującym parom małżeńskim: 
1.Gertruda i Brunon Gussmann- 24 czerwca 2015r,
2.Urszula i Leszek Znamierowscy- 04 sierpnia 2015r,
3.Maria i Stefan Cydejko- 22 sierpnia 2015r.

Dodatkowe spotkania z udziałem p. Burmistrz
1. Pani Burmistrz wzięła udział w 60-leciu kapłaństwa księdza Stanisława Mrozika z Jasnej
2. Odbyło się spotkanie z radami sołeckimi w sprawie dożynek przygotowywanych na dzień 13.09.2015 r. w Bągarcie.
3. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Poradni Zdrowia „Solidus” w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu zatrudnienie w przychodni lekarza pediatry.

644 raz(y) oglądano.
W górę
Wiadomości
28-04-2017
Akcja posesja
Drodzy Mieszkańcy!W związku z licznymi zgłoszeniami od Policji, Straży Pożarnej i Zespołów Ratownictwa Medycznego dotyczącymi złego lub braku oznakowania nieruchomości numerem porządkowym, Burmistrz Dzierzgonia w trosce o zapewnienie jak najskuteczniejszej reakcji służb ratunkowych ponawia akcję Straży Miejskiej, która w asyście Policji i pracownika Urzędu Miejskiego podejmie działania w kierunku wykrycia oraz ukarania karą grzywny zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń właścicieli, administratorów, dozorców, użytkowników posesji, którzy nie dopełnili obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu, albo nie utrzymali w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.Straż Miejska w Dzierzgoniu informuje również, że od maja na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń zostaną przeprowadzane kontrole miejsc publicznych oraz terenów posesji prywatnych pod kątem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Zgodnie z art. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 117 Kodeks Wykroczeń.Za oba powyższe wykroczenia grozi kara grzywny w kwocie 100 zł.
czytaj więcej...
28-04-2017
Grafik funkcjonowania ZGKIM i RPWiK
Przedstawiamy grafik funkcjonowania RPWiK i ZGKiM podczas majówki.
czytaj więcej...
28-04-2017
Podziękowania MOPS
Dyrektor Miejskiego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu wraz z pracownikami składają serdeczne podziękowania uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II – członkom Klubu Młodzieżowych Wolontariuszy oraz ich opiekunowi Panu Dariuszowi Browarczykowi za przeprowadzenie w dniu 01.04.2017 r. po raz 24 Świątecznej Zbiórce Żywności „Wielkanocny Dar Serca”. Dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy, a także dzięki ofiarności mieszkańców zebrano ok. 200 kg artykułów spożywczych, które zostały przekazane osobom potrzebującym. Szczególne słowa uznania i wdzięczności za okazaną pomoc oraz za umożliwienie przeprowadzenia akcji kierujemy do kierownictwa i personelu sklepów: „Lewiatan” i „Dino”. Serdeczne podziękowania kierujemy do niezawodnych darczyńców, którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy i przyłączyli się do naszej akcji.  
czytaj więcej...
26-04-2017
Nieczynny plac zabaw
Informujemy, że ze względu na zły stan techniczny urządzeń na placu zabaw na ulicy Zawadzkiego Gmina Dzierzgoń podjęła decyzję o jego likwidacji. Urządzenia nie nadawały się do dalszego użytkowania przez dzieci. To trudna decyzja, lecz działania takie były konieczne, aby nikomu niestała się krzywda. Gmina planuje ponowne zagospodarowaniem tego terenu pod miejsce rekreacyjne. Tym samym zapraszamy Państwa do korzystania z Placu zabaw NIVEA na pl. Kościuszki oraz na otwarcie placu rekreacyjno-sportowego na ul. Wojska Polskiego, które odbędzie się w sobotę (29.04) o godz. 14:00.
czytaj więcej...
24-04-2017
MAJÓWKA 2017
Otwarcie placu rekreacyjno-sportowego 29 kwietnia, start: godz. 14:00 ul. Wojska Polskiego Majówka na Wzgórzu Zamkowym 02 maja, start: godz. 16:00 Święto Konstytucji 3 Maja 11:30 - Uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym 12:30 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 1146478
webmasters: K.S. & S.R.