Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - PSZOKAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia
Drukuj 
Data dodania: 05-11-2015
Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia w okresie od 28 sierpnia do 23 września 2015 r.

Referat Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Wytypowanie dwóch dróg przeznaczonych do remontu – droga Minięta Stanowo oraz droga Morany, Kuksy, Litewki – na które Gmina Dzierzgoń będzie próbowała pozyskać środki pozabudżetowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z powyższym wystąpiono z zapytaniem ofertowym o koszty sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem szacującym koszty poszczególnych przedsięwzięć. Wyłonienie Wykonawcy nastąpi dnia 25.09.2015r.
2. Podjęcie działań w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę OSP w Dzierzgoniu. Termin składania wniosków - do 23.09.2015 r..
3. Spotkanie z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przejęcia drogi
w Pachołach oraz możliwości otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej na remont tej drogi w wys. 500 tys. zł . Wnioski zostały złożone, podpisanie aktu nastąpi w przyszłym tygodniu.
4. Spotkanie z Prezesem Firmy ECO Malbork, w sprawie negocjacji cen na dostawę energii cieplnej.
5. Zbieranie wniosków o oszacowanie szkód w związku z suszą w celu przekazania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
6. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego świetlicy wiejskiej w Jeziornie (zakres rzeczowy) – stwierdzono poprawną realizację projektu.
7. Zbliża się ku końcowi realizacja inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków komunalnych w Dzierzgoniu - zgodnie z umową z Wykonawcą robót (firma RODŁO z Kwidzyna) obiekty winne zostać przekazane do odbioru z dniem 30.09.2015r.
8. Realizowane są prace budowlane związane z budową sieci wodociągowo- kanalizacyjnej– ul. Pogodna, os. Krasickiego, miejscowość Nowiny, w ramach rozszerzenia operacji związanej ze budową Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzgoniu współfinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zakończenie rzeczowe zadania- 30.09.20105r., rozliczenie finansowe (złożenie wniosku o płatność) w październiku 2015r.;
9. Spotkanie z pracownikami Stowarzyszenia w Koniecwałdzie, w celu doprecyzowania wymagań dla pomieszczeń remontowanych w budynku szkoły na ul. Traugutta pod katem utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.
10. Referat Techniczno – Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu w zakresie gospodarki odpadowej i ochrony środowiska prowadził bieżące czynności administracyjne związane z dokonywaniem oględzin terenowych, wydawaniem zezwoleń, zaświadczeń oraz decyzji.
11.  Realizacja spraw bieżących (wydawanie zaświadczeń, decyzji administracyjnych, decyzji podziałowych, spraw mieszkaniowych).
12. Wystąpiono z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o wpisanie na listę Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Pomorskiego na lata 2015 - 2018, dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych, związanych z budową obiektów sportowych na terenie miasta Dzierzgoń.
- obiekt lekkoatletyczny – wariant 200m, zlokalizowany w Dzierzgoniu przy ul. Żurawiej,
w bardzo bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Klubu Sportowego,
- obiekt lekkoatletyczny – wariant z bieżnią prostą, zlokalizowany w Dzierzgoniu przy
ul. Zawadzkiego, w bardzo bliskim sąsiedztwie Gimnazjum, przy kompleksie sportowym Orlik.

Referat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Kultury i Zdrowia
1. 15 września upłynął termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wpłynęło około 450 wniosków. Szacunkowa kwota przyznanych stypendiów na I półrocze 2015/2016 roku to około 240.000,00 zł.
2. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Do dnia dzisiejszego wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 53.000,00 zł.
3. Bieżący nadzór nad dowozami szkolnymi.
4. Gmina dofinansowała kwotą 17.000,00 zł zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych – zestaw ratowniczy „Holmatro” dla OSP Dzierzgoń. Całkowita wartość sprzętu to 52.000,00 zł. Pozostała kwota została przekazana OSP z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Posiadany dotychczas zestaw, po przeglądzie, przekazany zostanie do OSP Żuławka Sztumska.
5. Rozpoczęcie opracowywania - budżetu na rok 2016 - dla jednostek OSP gminy Dzierzgoń.

Referat Finansowy
W okresie międzysesyjnym w zakresie spraw budżetowych podjęłam Zarządzenia w sprawie:
1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków: Zarządzenie nr 184/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy :
dział 751, rozdział „ 75110 „ Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” – 12.480 zł dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum. w dniu 06 września.
Z rezerwy celowej przeznaczono środki (kwota 3.690 zł) na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji adaptacji i modernizacji nieruchomości na Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę 7.000 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 80195 " Pozostała działalność" na opracowanie "Strategii Rozwoju Oświaty" .
2. Kontrole wykonywane zgodnie z planem kontroli (Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 27 maja 2015 roku) w jednostkach organizacyjnych gminy i jednostkach nadzorowanych oraz w stowarzyszeniach. Realizowany jest II etap kontroli w Posterunku Policji w Dzierzgoniu. (10.000 zł na remont i wyposażenie z budżetu gminy Dzierzgoń w 2014 roku).
3. Umorzenia podatków i należności cywilnoprawnych w załączeniu.
4. Zarządzenie nr 187/2015 z dnia 04 września 2015 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem budżetu gminy Dzierzgoń na 2016 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Dzierzgoń na rok 2016 i lata następne.
Przekazano pisma do jednostek organizacyjnych i dla radnych.

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
1. Od 7 – 12 września 2015 r. W Miniętach odbyły się warsztaty wikliniarskie.
2. 13 września 2015 r. DOK był współorganizatorem Dożynek Gminnych w Bągarcie.
3. Cyklicznie - według harmonogramu odbywały się zajęcia: plastyczne, kulinarne, terenowe, muzyczne, taneczne, fitness dla seniorów i młodzieży.
4. Biblioteka Publiczna 4 września 2015 r. włączyła się w akcję Narodowe Czytanie,
w tym roku czytana była "Lalka" Bolesława Prusa. Odbywały się również zajęcia cykliczne w bibliotece: gry planszowe, zajęcia komputerowe, prowadzenie zajęć w kąciku malucha.

680 raz(y) oglądano.
W górę
Wiadomości
27-06-2017
Pomoc żywnościowa
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERZGONIU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ WYDAWANA BĘDZIE DO 30.06.2017 r. PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI PRZY UL. ZAWADZKIEGO BĘDZIE OTWARTY DO PIĄTKU (30.06.2017 r.) W GODZINACH OD 9:00 DO 13:00. OSOBY, KTÓRE NIE POBRAŁY WSZYSTKICH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ W POWYŻSZYCH TERMINACH.
czytaj więcej...
26-06-2017
Koniec Roku Szkolnego
W ubiegłym tygodniu we wszystkich naszych placówkach edukacyjnych uroczyście zakończono rok szkolny 2016/17. W czwartek jako pierwsi mury swojej szkoły opuścili absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu. W uroczystości wręczenia świadectw wzięła udział Zastępca Burmistrza Dzierzgonia Pani Alicja Podlewska. Była to z pewnością najważniejsza uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 z powodu konieczności wygaszenia gimnazjów. Od nowego roku budynek ten będzie częścią Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu.W piątek zakończenie roku miały Szkoły Podstawowe z Bągartu, Bruku i Dzierzgonia. Tu wyjątkowo w tym roku nie było absolwentów, gdyż obecni uczniowie klas szóstych rozpoczną naukę — według nowego systemu oświaty — w klasach siódmych. Oczywiście jak co roku najlepsi uczniowie zostali nagrodzenie zarówno za wyniki w nauce, jak i w zachowaniu. Czas teraz na zasłużony odpoczynek!Drogie dzieci życzymy Wam szczęśliwych, zdrowych, udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji! Bawcie się dobrze!
czytaj więcej...
23-06-2017
Życzenia na Dzień Ojca
Z okazji Dnia Ojca wszystkim Tatom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i rodzicielskiego szczęścia. Życzymy Wam, abyście zawsze byli godnymi autorytetami dla swoich dzieci, a w wirze codziennych obowiązków zawsze znaleźli czas dla swoich dzieci.  Dziękujemy, że jesteście zawsze przy nas!
czytaj więcej...
22-06-2017
Powitanie Lata 2017
Piknik Charytatywny! Podaj Łapę na Powitanie Lata! 1 lipca od godz. 14:00 w Dzierzgoniu. Zapraszamy!
czytaj więcej...
21-06-2017
Barszcz Sosnowskiego
Uwaga Barszcz Sosnowskiego!W związku z faktem, że rozpoczyna się lato, wzrasta także zagrożenie poparzeniem Barszczem Sosnowskiego. To szczególnie niebezpieczna roślina dla życia i zdrowia ludzkiego.We wszystkich jej częściach, (łodygach, liściach, korzeniach) znajdują się olejki eteryczne, które w kontakcie ze skórą powodują oparzenia II i III stopnia. Objawy pojawiają się przy naświetlaniu światłem słonecznym (promienie UV) już po kilkunastu minutach od kontaktu, przy czym największa wrażliwość i natężenie objawów następuje w ciągu od 30 minut do 2 godzin. Skutki oparzenia można odczuwać nawet przez parę lat!W przypadku kontaktu z tą rośliną należy przemyć skórę woda z mydłem i unikać światła słoneczneg
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 1195151
webmasters: K.S. & S.R.