Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

Archiwum wiadomości - Wiadomości
Data dodania: 22-12-2016
Plac zabaw Nestle

Przedstawiamy Państwu kolejne zdjęcia z postępu prac na terenie siłowni zewnętrznej Nestlé. W ciągu minionych dni zamontowano ogrodzenie oraz urządzenia placu zabaw.

Data dodania: 22-12-2016
Miliony dla RTI

Edyta Jacaszek, wiceprezes i Leszek Sarnowski, prezes Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu podpisali umowy z prezesem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., Sławomirem Koprowskim, na kolejne środki finansowe dla przedsiębiorców. Od stycznia na pożyczki i poręczenia kredytowe RTI S.A. będzie dysponowało kwotą ośmiu milionów złotych.

Data dodania: 21-12-2016
65 Rocznica Ślubu

Wczoraj w Gminie Dzierzgoń obchodziliśmy niezwykły jubileusz. Na zaproszenie rodziny, Burmistrz Dzierzgonia Pani Elżbieta Domańska odwiedziła Państwa Hermaniuków z Ankamat. Pani Helena oraz Pan Stanisław obchodzili piękną - 65 rocznicę ślubu! 

Data dodania: 19-12-2016
Plac zabaw Nestle

Dziś od samego rana trwa montaż urządzeń na placu zabaw przy siłowni zewnętrznej Nestlé. Prace ze względu na dużą liczbę instalacji planowo zakończą się dopiero jutro. W najbliższym czasie zostanie także zamontowane ogrodzenie. Prosimy Państwa o wstrzymanie się i niekorzystanie z placu zabaw.

Data dodania: 19-12-2016
ZMIANA PRZEPISÓW O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

Jeśli jesteś posiadaczem świni

Masz obowiązek jej oznakowania
Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.
Oznakuj świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.
Jeśli świnia opuszcza siedzibę stada przed upływem 30 dnia od dnia urodzenia, oznakuj ją nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.
Zgłoś kierownikowi biura powiatowego ARiMR fakt oznakowania świni w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.
Jeśli przetrzymujesz świnię dłużej niż 30 dni i nie urodziła się w Twojej siedzibie stada, oznakuj ją numerem swojej siedziby stada poprzez jego wytatuowanie. Zgłoś ten fakt kierownikowi biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia tego oznakowania, określając liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt.

Data dodania: 01-12-2016
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA GMINY DZIERZGOŃ

AKTUALIZACJA!
UWAGA ZE WZGLĘDU NA MNOGOŚĆ DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSI PRZYGOTOWAĆ GMINA DZIERZGOŃ, TERMIN ZŁOŻENIA PRZEZ PAŃSTWA DOKUMENTÓW ZOSTAŁ SKRÓCONY DO 12 GRUDNIA!

 

Szanowni Państwo,
Burmistrz Dzierzgonia informuje, że Gmina Dzierzgoń zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii. - „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE DZIERZGOŃ”.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dzierzgoń.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Projekcie zobowiązani będą złożyć Deklaracje udziału w Projekcie, Oświadczenia–kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE (dostępne będą od 2.12.2016 r). Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą (materiały będą dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, na stronie internetowej Gminy Dzierzgoń dzierzgon.pl, Facebooku Gmina Dzierzgoń oraz rozdane na spotkaniu informacyjnym, a także u sołtysów i w kościołach) będą musieli złożyć w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2016 r. (osobiście, lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu). 
Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie, nie będą brały udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje uzyskają państwo u pana Wojciecha Budzińskiego, p.o Kierownika Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, tel. 55 276 25 01 wew. 39 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, II piętro, p. nr 19.

Deklaracje udziału w Projekcie, Oświadczenia–kryteria rekrutacji, oraz Ankiety dostępne będą od 02.12. (PIĄTEK).

Ankieta - kolektory słoneczne - pobierz

Ankieta fotowoltaika - pobierz

DEKLARACJA - BIOMASA - pobierz

DEKLARACJA - POMPY CIEPŁA - pobierz

 

Data dodania: 14-12-2016
Wigilijne Serce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu informuje, że w dniu 10 grudnia 2016 r. klub wolontariuszy przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu przeprowadził akcje pod tytułem „Wigilijne Serce – zbiórka żywności dla potrzebujących z miasta i gminy Dzierzgoń”. Zbiórka odbyła się w sieci sklepów Lewiatan i Dino na terenie miasta Dzierzgoń. Dodatkowo, 25 listopada 2016 r. do stacji Joannitów mieszczącej się przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, przedstawiciele założycieli Stacji przywieźli paczki świąteczne dla najuboższych z terenu miasta i gminy Dzierzgoń. Pracownicy MOPS w Dzierzgoniu posegregowali zebraną żywność oraz dary przekazane przez Joannitów i przygotowali około 85 paczek, które zostaną przekazane najuboższym z miasta i gminy Dzierzgoń.

W związku z powyższym Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marta Budzińska pragnie serdecznie podziękować wolontariuszom oraz opiekunowi — Panu Dariuszowi Browarczyk za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji zbiórki żywności.

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, w celu uzyskania pomocy w formie paczki żywnościowej.

Data dodania: 12-12-2016
Zakończono budowę Obiektu Lekkoatletycznego.

Z końcem listopada zakończono budowę obiektu lekkoatletycznego. Zgodnie z projektem powstała bieżnia czterotorowa, rzutnia oraz mała infrastruktura. Obiekt lekkoatletyczny dopełni kompleks sportowy Orlik przy Gimnazjum im. Jana Pawła II. Inwestycja była realizowana przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Data dodania: 12-12-2016
Rozbudowa remizy OSP

Po początkowych trudnościach rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu idzie pełną parą! Na obecnym etapie udało już się rozwiązać problem związany z gruntem słabej nośności, poprzez wylanie płyty fundamentowej. W chwili obecnej trwają prace rozbiórkowe istniejącej części remizy. Prężnie powstają także ściany nowej części budynku. Pomimo początkowych przeszkód termin realizacji przedsięwzięcia jest niezagrożony.

Data dodania: 09-12-2016
Sprawozdanie z realizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Dzierzgoń.

Utylizacja materiałów zawierających azbest jest prowadzona na terenie gminy Dzierzgoń od 2007 r. Działania są wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poprzez udzielanie dotacji celowych.

W roku 2016 r. Gmina Dzierzgoń poddała do utylizacji około 1272 m2 azbestowo – cementowych płyt dachowych (eternit) o wadze 19,412 Mg. Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła ok. 7228,74 zł, co stanowi 85% kwoty realizacji zadania.

Ponadto na stronie internetowej gminy Dzierzgoń umieszczona jest zakładka „ABC o azbeście” oraz „Azbestowe archiwum”. Przypominamy również, że prowadzony jest stały nabór wniosków o uzyskanie dotacji na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Data dodania: 07-12-2016
II POWIŚLAŃSKI JARMARK ADWENTOWY

Serdecznie zapraszamy Państwa do spędzenia niedzielnego popołudnia na II Powiślańskim Jarmarku Adwentowym w Sztumie - tradycyjne świąteczne potrawy, pierniki, ozdoby choinkowe i wiele innych atrakcji w jednym miejscu. Powiślańska Organizacja Turystyczna z tej okazji udostępni dla mieszkańców Dzierzgonia DARMOWY autokar. Wyjazd godzina 11:00 plac przy Kościele Parafialnym w Dzierzgoniu, powrót około godziny 14:00. Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu telefonicznie pod numerem telefonu 55-276-25-01 lub osobiście w pokoju nr 27. Wyjazd uzależniony jest od ilości chętnych osób.

Data dodania: 08-12-2016
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 16 grudnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie dedykowane jest dla przedsiębiorców.

LINK

Data dodania: 08-12-2016
WIGILIJNY DAR SERCA

W najbliższą sobotę po raz 23. wolontariusze z Gimnazjum im. Jana Pawła II zbierać będą produkty żywnościowe, z których pracownicy MOPS - u przygotują świąteczne paczki dla potrzebujących z naszej gminy. Spotkacie nas od 9.00 do 13.00 w sklepach Lewiatan (ul Odrodzenia i ul. Zawadzkiego) i Dino (Os. Jagiełły). Plakaty i karteczki gotowe. Zapraszamy!!!

Data dodania: 05-12-2016
Minister Kultury zadeklarował wsparcie dla Dzierzgońskich zabytków.

W listopadzie gościł w Sztumie wiceminister kultury Jarosław Sellin. Głównym tematem spotkania był pomysł przejęcia Sztumskiego zamku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na spotkaniu obecna była Burmistrz Dzierzgonia Elżbieta Domańska, która prosiła wiceministra o kolejne wsparcie finansowe remontu Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury.

W tym roku gmina Dzierzgoń otrzymała dofinansowanie w kwocie 70 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont dachu Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury, w ramach konkursu pod nazwą - “Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków” edycja 2016.

 

Data dodania: 04-10-2016
Kierunek – PRACA!

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu wraz z partnerami Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w projekcie pt. „Kierunek – PRACA!”
Poszukujemy 100 osób powyżej 30 roku życia należących do wszystkich następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne (wszystkich biernych zawodowo oraz niezarejestrowanych w PUP) oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Jednocześnie grupa osób z niepełnosprawnościami stanowić będzie co najmniej 10% grupy docelowej projektu

Data dodania: 01-12-2016
Gmina Dzierzgoń realizuje zadania związane z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników

Gmina Dzierzgoń realizuje zadania związane z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników.

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje pomoc materialna w formie refundowania kosztów ich wynagradzania oraz dofinansowania kosztów ich kształcenia.
Z takiej pomocy w naszej gminie co roku korzysta kilkadziesiąt osób.

Młodociany pracownik a warunki, jakie musi spełniać pracodawca, aby móc ubiegać się o dofinansowanie?

 

Data dodania: 01-12-2016
Burmistrz wyróżnił Dzierzgońskich Policjantów

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu asp. sztab. Adam Grzebyk oraz mł. asp. Mateusz Lepka zostali uhonorowani przez Panią Burmistrz Elżbietę Domańską za szczególne osiągnięcia. Obaj Policjanci reprezentowali Powiat Sztumski w Wojewódzkich eliminacjach IX Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych. 

Wśród policjantów wywodzących się ze wszystkich pomorskich jednostek Policji szczebla powiatowego osiągnęli historyczny wynik — zajęli drugie i trzecie miejsce. 

Data dodania: 30-11-2016
Dach Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury oficjalnie odebrany

Przed paroma chwilami oficjalnie została odebrana wewnętrzna połać dachu na Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu przy odbiorze był obecny Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dach został odebrany bez najmniejszych uwag!

Data dodania: 29-11-2016
Kiermasz Świąteczny 2016

Idą Święta Bożego Narodzenia, a my jak co roku planujemy niesamowitą atmosferę Świąt podkręcić świątecznym kiermaszem miejskim. 
Zapach pierników, choinka, elfy, kolędy, gorący barszczyk, bąbki na pachnącym świerku ... i wszystko co świąteczne będzie tam z nami tego dnia - niech nie zabraknie i Ciebie! 
Kiermasz to doskonała okazja aby nabyć oryginalny prezent dla najbliższych, zakupić piękny stroik na stół wigiliny, pośpiewać wspólnie kolędy oraz wziąć udział w zapaleniu światełek na naszej wielkiej, dzierzgońskiej choince miejskiej (godz. 16:00). Dokona tego jak zawsze Burmistrz Dzierzgonia - Pani Elżbieta Domańska zaprasza wszystkich mieszkańców przed Urząd Miejski w Dzierzgoniu, 6 grudnia od godz 14:00. 

Data dodania: 30-11-2016
UWAGA ROLNICY!

Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r

Pomoc przeznaczona jest dla zniszczeń w uprawach, które wystąpiły w 2016 r. w wyniku klęsk: gradu, huraganu, deszczu nawalnego, suszy lub ujemnych skutków przezimowania.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych ARiMR do 5.12.2016 r.

LINK DO STRONY ARiMR


początek  <<  |1|2|3|4|5|[ 6 ]|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|  >>  koniec
W górę
Wiadomości
28-04-2017
Akcja posesja
Drodzy Mieszkańcy!W związku z licznymi zgłoszeniami od Policji, Straży Pożarnej i Zespołów Ratownictwa Medycznego dotyczącymi złego lub braku oznakowania nieruchomości numerem porządkowym, Burmistrz Dzierzgonia w trosce o zapewnienie jak najskuteczniejszej reakcji służb ratunkowych ponawia akcję Straży Miejskiej, która w asyście Policji i pracownika Urzędu Miejskiego podejmie działania w kierunku wykrycia oraz ukarania karą grzywny zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń właścicieli, administratorów, dozorców, użytkowników posesji, którzy nie dopełnili obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu, albo nie utrzymali w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.Straż Miejska w Dzierzgoniu informuje również, że od maja na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń zostaną przeprowadzane kontrole miejsc publicznych oraz terenów posesji prywatnych pod kątem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Zgodnie z art. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 117 Kodeks Wykroczeń.Za oba powyższe wykroczenia grozi kara grzywny w kwocie 100 zł.
czytaj więcej...
28-04-2017
Grafik funkcjonowania ZGKIM i RPWiK
Przedstawiamy grafik funkcjonowania RPWiK i ZGKiM podczas majówki.
czytaj więcej...
28-04-2017
Podziękowania MOPS
Dyrektor Miejskiego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu wraz z pracownikami składają serdeczne podziękowania uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II – członkom Klubu Młodzieżowych Wolontariuszy oraz ich opiekunowi Panu Dariuszowi Browarczykowi za przeprowadzenie w dniu 01.04.2017 r. po raz 24 Świątecznej Zbiórce Żywności „Wielkanocny Dar Serca”. Dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy, a także dzięki ofiarności mieszkańców zebrano ok. 200 kg artykułów spożywczych, które zostały przekazane osobom potrzebującym. Szczególne słowa uznania i wdzięczności za okazaną pomoc oraz za umożliwienie przeprowadzenia akcji kierujemy do kierownictwa i personelu sklepów: „Lewiatan” i „Dino”. Serdeczne podziękowania kierujemy do niezawodnych darczyńców, którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy i przyłączyli się do naszej akcji.  
czytaj więcej...
26-04-2017
Nieczynny plac zabaw
Informujemy, że ze względu na zły stan techniczny urządzeń na placu zabaw na ulicy Zawadzkiego Gmina Dzierzgoń podjęła decyzję o jego likwidacji. Urządzenia nie nadawały się do dalszego użytkowania przez dzieci. To trudna decyzja, lecz działania takie były konieczne, aby nikomu niestała się krzywda. Gmina planuje ponowne zagospodarowaniem tego terenu pod miejsce rekreacyjne. Tym samym zapraszamy Państwa do korzystania z Placu zabaw NIVEA na pl. Kościuszki oraz na otwarcie placu rekreacyjno-sportowego na ul. Wojska Polskiego, które odbędzie się w sobotę (29.04) o godz. 14:00.
czytaj więcej...
24-04-2017
MAJÓWKA 2017
Otwarcie placu rekreacyjno-sportowego 29 kwietnia, start: godz. 14:00 ul. Wojska Polskiego Majówka na Wzgórzu Zamkowym 02 maja, start: godz. 16:00 Święto Konstytucji 3 Maja 11:30 - Uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym 12:30 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 1146478
webmasters: K.S. & S.R.